Norsk Botanisk Forening Telemarksavdelingen
adresse:
PB 25 Stridsklev,
3904 Porsgrunn
e-post:
a-jhalvo@online.no

mer..

Ballastplante bedet
og Her Hos Oss bedet
på Mule Varde
mer..

Møte- og turreferat
mer..

Botanikkdagene
24.-28 juli 2013
Referat

mer..

Villblomstenes dag
20. juni 2021
mer..

Sommerekskursjon
2021
ble ikke arrangert

Jubileumsfest
på Vindfjelltunet
Referat
mer..

Villblomen Facebook side for TBF
mer..

Film om Jomfruland nasjonalpark
mer..


Søstermarihånd
Dactylorhiza sambucina
Telemarks fylkesplante
Foto: Øyvind Skauli
mer..

Referat fra
Årsmøtene
mer..

Årsmeldinger
for TBF
mer..

Oppdatert 07.01.2022

webmaster
Norman Hagen
nohagmobil@gmail.com