Søstermarihand
Førstesiden

Telemarks fylkesblomst

Søstermarihand Dactylorhiza sambucina er kåret til fylkesblomst for Telemark. Det er en gul orkidé, som i Norge finnes nesten bare i Telemark. I tillegg finnes den på noen lokaliteter i Buskerud, Vestfold og Aust Agder, men dette kan i hovedsak ses på som utløpere fra hovedforekomsten i Telemark. Den finnes på slåttemark og bratte berghyller i store deler av innlandskommunene i fylket, og stedvis i tusentall. Den finnes også helt ned til fjæresteinene i Kragerø. Høyderekorden i Norge er 1000 m.o.h. (funn i Tinn og Tokke).

Det spesielle med søstermarihand i Norge er at det finnes bare gule eksemplarer. Andre steder der den finnes i Europa (f. eks. i Sverige der den heter ”Adam og Eva”), finnes den med både gule og orangerøde eksemplarer, om hverandre i samme forekomst. Søstermarihand er fredet i Norge og den må hverken graves opp eller plukkes. Men, det er viktig at engene der den vokser blir slått, slik at gjengroing unngås.
Foto: Bjørn Erik Halvorsen