Tillitsvalgte
Førstesiden
Tillitsvalgte i 2024/2025:
Styremedlem: Bjørn Erik Halvorsen
Tlf. 91310296
b-halvor@online.no

Styremedlem: Christian Kortner
Tlf. 91894169
kortnerchristian@gmail.com

Styremedlem: Øystein Nilsen
Tlf. 932 59 233
oeysnil@online.no

Styremedlem: Harald Stendalen
Tlf. 95422617
ahstend@online.no

Kasserer: Åse Halvorsen
Tlf. 35500135 / 91595087
a-jhalvo@online.no

Vara 1: Inger Nielsen
Tlf. 99494508
ing-n@online.no

Vara 2: Øivind Kortner
Tlf. 91541184
okortner@online.no

Leder turkomité: Christian Kortner
Tlf. 91894169
kortnerchristian@gmail.com
Listéra komité:
Charlotte Bakke mail: c.bakke@sf-nett.no
Bjørn Erik Halvorsen mail: b-halvor@online.no
Kristin Vigander mail: kristvi@gmail.com
Kåre Homble mail: k.homble@online.no