Referat fra jubileumsfest i TBF på Vindfjelltunet 27. og 28. august 2005
Førstesiden Referent: Trond Risdal

35 forventningsfulle deltagere møtte opp en fin lørdag ettermiddag. Det ble servert kaffe og varme wienerbrød ved ankomst, folk hilste på hverandre og praten gikk straks livlig ved bordene. Gamle publikasjoner fra foreningen sammen med diverse botanisk litteratur var utstilt i peisestua.

Klokka halv fem ble troppene samlet og Esther Broch ønsket alle velkommen til jubileumsfeiringen. Deretter ga hun ordet til kveldens foredragsholder Klaus Høiland. Han tok for seg soppriket og soppens betydning både for livet på jorda og for menneskene. Vi fikk vite at sopp var skyldig i at plantene kunne ta seg opp på land fra havet i Oldtida og at rusen av fluesopp er overdreven, en kraftig hodepine venter i alle fall. Tilslutt pekte han på at senere forskning har vist at menneskene står mye nærmere soppriket enn planteriket. Et engasjerende foredrag av en engasjert foredragsholder.

Etter litt omkledning startet så festmiddagen. Kveldens toastmaster var Harald Stendalen som loste oss trygt igjennom måltidet. Talene startet med Øyvind Skauli’s prolog som flott oppsummerte noen av forenings høydepunkter. Roger Halvorsen var dessverre noe indisponert (kraftig forkjølet). Han ga et historisk tilbakeblikk fra TBF’s begynnelse og frem til i dag. Roger hadde med hilsninger fra Hovedforening. Brit Sandve fra Vestfold og Nina Tomstad fra Sørlandet fortalte og hilste fra sine foreninger. Bjørn Erik Halvorsen ønsket TBF til lykke med jubileet og skålte for fremtiden og nye 25 år. Finn Wischmann overrakte blomster. Under hele middagen ble vi foret med historisk statistikk fra toastmaster. Det er imponerende hva TBF har hatt på programmet gjennom årene. Kveldens mest kreative innslag sto Kristin Vigander for, hun hadde laget en jubileumsavis som vi måtte synge oss igjennom. Kveldens takk for maten tale ble holdt av Jan Erik Tangen, som på en utrolig flott måte sa noe om folks ve og vel ved hjelp av diverse plantenavn.

Ellers må nevnes at alle fikk utlevert Listéras jubileumsnummer på hele 108 sider. Redaksjonen har all grunn til å være stolt over et så flott blad!!

Etter hyggelig samvær utover kvelden falt folket etter hvert til ro og samlet seg neste dag til frokost og tur til Nordgardsetra, hvor vi avsluttet feiringen med en lunsj ute i det fri. Vi takker festkomiteen for en hyggelig helg.