Telemark Botaniske Forening (TBF)
Førstesiden TBF ble stiftet i 1980.

Formål:

1) Å være bindeledd mellom personer med botaniske interesser, både amatører og fagbotanikere.

2) Å verne om naturen, særlig plantelivet.

3) Å fremme interessen for og kjennskapet til botanikk ved foredrag, ekskursjoner, kurs og utgivelse av medlemsbladet. Listéra.

Medlemskap:

Innmelding skjer til a-jhalvo@online.no eller på NBF's hjemmeside

Foreningen har følgende medlemskategorier:

1) Hovedmedlem med Blyttia, personlig medlem som har sitt hovedmedlemskap i Telemark Botanisk Forening. Mottar Blyttia (NBF’s tidsskrift), Listéra (TBF’s tidsskrift) og har fulle rettigheter.

2) Hovedmedlem uten Blyttia, personlig medlem som har sitt hovedmedlemskap i Telemark Botanisk Forening. Mottar Listéra (TBF’s tidsskrift) og har fulle rettigheter.

3) Tilleggsmedlem, personlig medlem som har sitt hovedmedlemskap i NBF via en annen grunnorganisasjon, men har tilleggsmedlemskap i TBF. Mottar Listéra (TBF’s tidsskrift).

4) Studentmedlem. Studentmedlemskap varer i 3 år og går deretter over til Hovedmedlem med Blyttia.

Kontingenter 2023:
Hovedmedlem med Blyttia: kr 500,-
Hovedmedlem uten Blyttia: kr 300,-
Tilleggsmedlem: kr 150,-
Studentmedlem: kr 250,-


Pr. 31.12.2022 har TBF denne medlemssammensetningen:
Hovedmedlem med Blyttia :    64 stk
Hovedmedlem uten Blyttia:    77 stk
Tilleggsmedlem:    49 stk
Studentmedlem:    28 stk
Æresmedlem     3 stk
Totalt   221 stk


Aktiviteter i TBF:
 • Ca. 10 medlemsmøter pr. år i ”innesesongen”, med ulike tema og foredrag.
 • Ca. 10 fellesturer pr. år til botanisk spennende områder i lokalmiljøet.
 • Årlig ukesutflukt innen Norge, Sverige eller Danmark.
 • Samordner aktiviteter knyttet til Villblomstenes dag i Telemark. Villblomstenes dag i 2023 er 18.juni
 • Utgir tidsskriftet Listéra.
 • Vedlikeholder ballastbed og ”her hos oss bed” på Mule Varde.
 • Holder oppsyn med noen rike botaniske lokaliteter i Porsgrunn, Bamble og Kragerø.
 • Bidrar med hjelp til skjøtsel på noen av disse lokalitetene.
 • Kartlegging av floraen i Telemark.
 • Kartleggingsgruppa består av Bjørn Erik Halvorsen, Trond Risdal, Harald Stendalen, Esther Broch og Kjell Thowsen
 • Innsamling av herbariebelegg (pressa planter) til Botanisk muséum i Oslo.
 • Bidrar med informasjon om verdifulle botaniske lokaliteter i Telemark til kommuner og fylket.
 • Høringsinstans for Fylkesmannens miljøvernavdeling.