416 33 734 miclis@miclis.no

Produkter

Miclis har utviklet og leverer en rekke ulike produkter til våre kunder. Løsningene tilpasses den enkelte sluttbrukeren.

Miclis har utviklet, vedlikehold og oppdatert programvare til utvalgte bransjer siden 1985.

Våre dyktige systemutviklere har skreddersydd løsninger sammen med sluttbrukere fra begynnelsen av, og vi har lang erfaring med hva som slags utfordringer, behov og løsninger blant annet mat- og medisinske laboratorier står overfor.

Under kan du lese litt mer om de ulike produktene de fleste av våre sluttbrukere benytter per i dag.

MLx

Beskrivelse: Er et laboratoriesystem som er spesielt designet for å ivareta kompleksiteten i mikrobiologiske sykehuslaboratorier med bakteriologi, serologi og virologi.

Tilhørende programmer/webtjenester: MLxInstrument, MLxStat, IHR/BOS, MLxWeb og MLxOppslag. Trykk her for å lese mer om MLx.

MLxSubstrat

Beskrivelse: System for substratproduksjon og lagerstyring.

 

MLxMiljø

Beskrivelse: fagdatasystem for mikrobiologiske analyser på miljøprøver.

Tilhørende programmer/webtjenester: MLxStat.

MBA3x

Beskrivelse: Fagdatasystem for miljørettet helsevern. MBA3X omfatter sak/brevjournalsystem, samt fagdata for miljørettet helsevern og laboratorium.
I innstillingene til programmet kan brukeren velge å aktivere bare sak/brevjournal eller å kombinere dette med fagdatasystem for miljørettet helsevern og/eller laboratorium.

 

Skandale

Beskrivelse: System for innskanning av papirrekvisisjoner eller vedlegg ellers.

Tilhørende programmer/webtjenester: MLx og MLxMiljø.

eNorm

Beskrivelse: Et databehandlingsprogram for NORM (Nork overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober)

 

Makorn

Beskrivelse: System for kornlaboratorier 

 

Kontakt oss

Ta kontakt om du trenger hjelp!

miclis@miclis.no

(0047) 416 33 734

Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 4, 2609 LILLEHAMMER

Vårkontortid er mandag til fredag 09:00 til 16:30