Telemark Botaniske Forening

  

Førstesiden

 Forrige side

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forrige side

   Toppen

 


Listéra 2006

Treet - dikt Halldis Moren Vesaas
Årets blomst i Telemark  
Fra redaksjonen  
Årets blomst - søterot (Gentiana purpurea) Kristin Vigander
Løsning flere botaniske "nøtter" Charlotte Bakke
Plantefunn i Telemark 2002 Bjørn Erik Halvorsen
Plantefunn i Telemark 2003 Bjørn Erik Halvorsen
Prolog ved 25 - års jubileum Øyvind Skauli
Et jubileumsnummer av Listera avis - sangavis Kristin Vigander
Hilsen Jorunn M. Haugen
TBF - 25 år - "Takke for maten" Jan Erik Tangen
Møte - og turreferater 2005  
Lengst nord og lengst syd i Europa III Bjørn Erik Halvorsen
Høsttur Norman Hagen
Løvetannen - dikt Nina Lervik

Listéra 1- 2006
pdf fil - lav oppløsning - 1,7 MB - kopibeskyttet
 

 

Ord til meg sjøl - dikt Hans Børli
Fra redaksjonen  
Minneord over Tore Kjærra  
Til minne om Liv Schiemann  
Sommarmøte med myrhatt Comarum palustre Sigrid Nordskog
På tur til skjeggklokka - Campanula barbata  Åse Halvorsen
Elvebunke i Tinn Bjørn Erik Halvorsen
Sopp-, mose- og kulturtur til "Seterlandet" 10.-11. sept. 2005 Kåre Homble og Tove Hafnor Dahl
En sommerrapport fra Oslo-distriktet Kristin Vigander
Firblad Paris quadrifolia "- ein mørk erke-engel" Sigrid Nordskog
Floraflørt Kristin Vigander
TBFs sommerekskursjon på Lista 24. juni - 1. juli 2006 - dikt Nina Lervik
Nye funn av fylkesblomsten i 2006 Bjørn Erik Halvorsen
Sopptur til Håøya Norman Hagen

Listéra 2- 2006
pdf fil - lav oppløsning - 1,6 MB - kopibeskyttet