Telemark Botaniske Forening

 

Styret

Tillitsvalgte
i TBF

Innmelding

Møteprogram
2016 201
7

Turprogram
TBF 2016

Turprogram
Larvik 2016

Turprogram
Agder 2016

Turprogram
Tønsberg
2016

Turprogram Geoparken
2016

Turprogram
Buskerud

2016

Ekskursjons-
referater

Publikasjoner

Listéra

  Norsk Botanisk
Forening

Plantefotoarkivet

Artsdatabanken

Den virtuelle
floraen

Norsk rødliste for arter 2015

Rødliste for karplanter i Telemark

Kristins flora

Janatur  

Sabima

Nordiske planter

 

Forum for natur og friluftsliv Telemark

Leie hytte på Venabygdsfjellet?
 Norsk Botanisk Forening Telemarksavdelingen
adresse:
PB 25 Stridsklev,
            3904 Porsgrunn
e-post:  
Åse J. Halvorsen  
mer..

Videreføringen av Floraatlas for Telemark
 i Artsobservasjoner
mer..

Ballastplante bedet
og
Her Hos Oss bedet
på Mule Varde
mer..

Møte- og turreferater
mer..

Botanikkdagene
24.- 28. juli 2013
Referat

mer..

Villblomstenes dag
19. juni 2016
mer..

Sommerekskursjon
2016 innbydelse
mer..

Årsmøte 2016
innkalling
med vedlegg

mer..

Jubileumsfest
på Vindfjelltunet
Referat

  


Søstermarihånd
Dactylorhiza sambucina
Telemarks fylkesplante
Foto: Øyvind Skauli
mer..

 

Referat fra 
Årsmøtene
2005 - 2016
mer..

Årsmeldinger
for TBF
2003 - 2015
mer..

 

Oppdatert 04.10.2016

 

webmaster
Norman Hagen
nohag@online.no