Telemark Botaniske Forening

 

Styret

Tillitsvalgte
i TBF

Innmelding

Møteprogram
2015 201
6

Turprogram
TBF 2015

Turprogram
Larvik 2015

Turprogram
Agder 2015

Ekskursjons-
referater

Publikasjoner

Listéra

  Norsk Botanisk
Forening

Plantefotoarkivet

Artsdatabanken

Den virtuelle
floraen

Norsk rødliste for arter 2015

Kristins flora

Janatur  

Sabima

Nordiske planter

 

Forum for natur og friluftsliv Telemark

Leie hytte på Venabygdsfjellet?
 Norsk Botanisk Forening Telemarksavdelingen
adresse:
PB 25 Stridsklev,
            3904 Porsgrunn
e-post:  
Åse J. Halvorsen  
mer..

Videreføringen av Floraatlas for Telemark
 i Artsobservasjoner
mer..

Ballastplante bedet
og
Her Hos Oss bedet
på Mule Varde
mer..

Møte- og turreferater
mer..

Botanikkdagene
24.- 28. juli 2013
Referat

mer..

Villblomstenes dag
14. juni 2015
mer..

Sommerekskursjon
2015 innbydelse
mer..

Årsmøte 2015
innkalling
med vedlegg

mer..

Jubileumsfest
på Vindfjelltunet
Referat

  


Søstermarihånd
Dactylorhiza sambucina
Telemarks fylkesplante
Foto: Øyvind Skauli
mer..

 

Referat fra 
Årsmøtene
2005 - 2015
mer..

Årsmeldinger
for TBF
2003 - 2014
mer..

 

Oppdatert 06.02.2016

 

webmaster
Norman Hagen
nohag@online.no