Telemark Botaniske Forening

  

  

  

  

 

Styret

Tillitsvalgte
i TBF

Innmelding

Møteprogram 2018-2019

Turprogram
TBF 201
9

Turprogram Larvik 2019*

Turprogram
Agder 2019

Ekskursjons-
referater

Publikasjoner

Listéra

  Norsk Botanisk
Forening

Plantefotoarkivet

Artsdatabanken

Den virtuelle
floraen

Norsk rødliste for arter 2015

Rødliste for karplanter i Telemark

Kristins flora

Janatur

Sabima

Nordiske planter

  

Grenland
friluftsråd


 Forum for natur og friluftsliv Telemark

 

 

 

Leie hytte på Venabygdsfjellet
Norsk Botanisk Forening Telemarksavdelingen
adresse:
PB 25 Stridsklev,
            3904 Porsgrunn
e-post:  
Åse J. Halvorsen  
mer..

Videreføringen av Floraatlas for Telemark
 i Artsobservasjoner
mer..

Ballastplante bedet
og
Her Hos Oss bedet
på Mule Varde
mer..

Møte- og turreferater
mer..

Botanikkdagene
7.- 10. juni 2019
Referat

mer..

Villblomstenes dag
16. juni 2019

Sommerekskursjon
2019 innbydelse
mer..

Jubileumsfest
på Vindfjelltunet
Referat

  Villblomen
Facebook side
for TBF

mer..

 Transkribering
dugnadsportalen
mer..

Film om
Jomfruland
nasjonalpark
mer..


Søstermarihånd
Dactylorhiza sambucina
Telemarks fylkesplante
Foto: Øyvind Skauli
mer..

 

Referat fra 
Årsmøtene
2005 - 2019
mer..

Årsmeldinger
for TBF
2003 - 2018
mer..

 

webmaster
Norman Hagen
nohag@online.no

Oppdatert 14.06.2019