Telemark Botaniske Forening

  

Førstesiden

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Førstesiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toppen
 


Telemark Botaniske Forening (TBF)
Norsk Botanisk Forening (NBF), Telemarksavdelingen

TBF ble stiftet i 1980.

Formål:

1) Å være bindeledd mellom personer med botaniske interesser, både amatører og fagbotanikere.

2) Å verne om naturen, særlig plantelivet.

3) Å fremme interessen for og kjennskapet til botanikk ved foredrag, ekskursjoner, kurs og utgivelse av medlemsbladet Listéra.

Medlemskap:

Medlem kan enhver bli som er enig i foreningens formål og som betaler kontigent. Innmelding skjer til a-jhalvo@online.no

Foreningen har følgende medlemskategorier:

1) A-medlem, personlig medlem som har sitt hovedmedlemskap i NBF via Telemarksavdelingen. Mottar Blyttia (NBF’s tidsskrift), Listéra (TBF’s tidsskrift) og har fulle rettigheter.

2) B-medlem, personlig medlem som har sitt hovedmedlemskap i NBF via Telemarksavdelingen. Mottar Listéra (TBF’s tidsskrift) og har fulle rettigheter.

3) C-medlem, personlig medlem som har sitt hovedmedlemskap i NBF via en annen grunnorganisasjon, men har tilleggsmedlemskap i TBF. Mottar Listéra (TBF’s tidsskrift), men har ikke stemmerett på NBF-saker på TBF’s årsmøte.

4) D-medlem, personlig medlem som er familiemedlem i NBF via Telemarksavdelingen. Mottar ingen tidsskrift, men har ellers fulle rettigheter.

Kontigenter 2018/19:
A-medlem: Kr. 445,-
B-medlem: Kr. 210,-
C-medlem: Kr. 160,-
D-medlem: Kr. 90,-
Student-medlem: Kr. 200,-

Pr. 19/2-2018 har TBF denne medlemssammensetningen:
A-medlemmer:       48 stk
B-medlemmer:       78 stk
C-medlemmer:       54 stk
D-medlemmer:       21 stk
Studentmedlemmer: 2 stk
Totalt: 203 stk

Aktiviteter i TBF:

-         Ca. 10 medlemsmøter pr. år i ”innesesongen”, med ulike tema og foredrag.

-         Ca. 10 fellesturer pr. år til botanisk spennende områder i lokalmiljøet.

-         Årlig ukesutflukt innen Norge, Sverige eller Danmark.

-         Samordner aktiviteter knyttet til Villblomstenes dag i Telemark.

-         Utgir tidsskriftet Listéra.

-         Vedlikeholder ballastbed og ”her hos oss bed” på Mule Varde.

-         Holder oppsyn med noen rike botaniske lokaliteter i Porsgrunn, Bamble og Kragerø.

-         Bidrar med hjelp til skjøtsel på noen av disse lokalitetene.

-         Kartlegging av floraen i Telemark.
Kartleggingsgruppa består av Bjørn Erik Halvorsen, Trond Risdal, Harald Stendalen, Esther Broch og Kjell Thowsen

-         Innsamling av herbariebelegg (pressa planter) til Botanisk muséum i Oslo.

-         Bidrar med informasjon om verdifulle botaniske lokaliteter i Telemark til kommuner og fylket.

-         Høringsinstans for Fylkesmannens miljøvernavdeling.