Telemark Botaniske Forening

  

Førstesiden

 Forrige side

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Toppen

 


Listéra 1995

Finnmarkspors (Ledum palustre), Kilen foto: Roger Halvorsen

Tjønnrosa, dikt

Olav Aukrust

Redaksjonelt

 

Telemarksfloraen i dikt av Aslaug Vaa

 Av Inger Nordal

Botaniske glimt fra Hjartdal

Even W. Hanssen

En prest og naturforsker i Seljord
i det 18. århundre

Per Sunding

Nye plantefunn i Telemark 1994

Roger Halvorsen

Flere Bandaksplanter

Roger Halvorsen

Finnmarkspors, Ledum palustre

Roger Halvorsen

Bör halvgräsfamiljen halveras?

Harry Andersson