Telemark Botaniske Forening

  

Førstesiden

 Forrige side

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toppen

 


Listéra 1992

Stormjølke (Epilobium hirsutum) foto: Roger Halvorsen

 

Redaksjonelt

 

Ole Gabriel Lima til minne

Roger Halvorsen

Nye funn av vipestarr, Carex extensa,
i Telemark

Thor A. Wiersdalen

Strandrisp, Limonium humile, i Telemark

Roger Halvorsen

Nye soppfunn i Telemark

 

Gullskjellsopp, Fhaedepiota aurea

Anne Vinorum

En plantesafari i Kragerøskjærgården sommeren 1992

Roger Halvorsen

Nye plantefunn i Telemark 1992

 

Bekkekantens brunkledde,
 - om humleblomst

Thor A. Wiersdalen

Blomkålsopp i Telemark. En etterlysning

 

Flytegro, - et trivelig bekjentskap

Thor A. Wiersdalen

Vanlig bjørnemose, Polytrichum commune

Anne Vinorum

Lover for Telemark Botaniske Forening

 

Kryssordløsning

 

’Gjøgleren’ – Mimulus guttatus

Thor A. Wiersdalen

Klipp fra andre steder

Roger Halvorsen

Kungälv i slutten av september

Bjørn Erik Halvorsen