Telemark Botaniske Forening

  

  

  

  

   
  Telemark Botaniske Forening

 

Styret

Tillitsvalgte
i TBF

Innmelding

*Møteprogram* 2018-2019

Turprogram
TBF 2018

Turprogram Larvik 2018

Turprogram
Agder 2018

Ekskursjons-
referater

Publikasjoner

Listéra

  Norsk Botanisk
Forening

Plantefotoarkivet

Artsdatabanken

Den virtuelle
floraen

Norsk rødliste for arter 2015

Rødliste for karplanter i Telemark

Kristins flora

Janatur

Sabima

Nordiske planter

  

Grenland
friluftsråd


 Forum for natur og friluftsliv Telemark

 

 

 

Leie hytte på Venabygdsfjellet
Norsk Botanisk Forening Telemarksavdelingen
adresse:
PB 25 Stridsklev,
            3904 Porsgrunn
e-post:  
Åse J. Halvorsen  
mer..

Videreføringen av Floraatlas for Telemark
 i Artsobservasjoner
mer..

Ballastplante bedet
og
Her Hos Oss bedet
på Mule Varde
mer..

Møte- og turreferater
mer..

Botanikkdagene
24.- 28. juli 2013
Referat

mer..

Villblomstenes dag
17. juni 2018

Sommerekskursjon
2018 innbydelse
Avlyst
mer..

Jubileumsfest
på Vindfjelltunet
Referat

  Villblomen
Facebook side
for TBF

mer..

 Transkribering
dugnadsportalen
mer..

Film om
Jomfruland
nasjonalpark
mer..


Søstermarihånd
Dactylorhiza sambucina
Telemarks fylkesplante
Foto: Øyvind Skauli
mer..

 

Referat fra 
Årsmøtene
2005 - 2018
mer..

Årsmeldinger
for TBF
2003 - 2017
mer..

Årsmøte 2018
innkalling
med vedlegg

mer..

 

 

webmaster
Norman Hagen
nohag@online.no

Oppdatert 10.10.2018