Telemark Botaniske Forening

 

Styret

Tillitsvalgte
i TBF

Innmelding

 

Møteprogram 2017-2018

Turprogram
TBF 2017

Turprogram
Larvik 20
17

Turprogram
Agder 2017

 

Ekskursjons-
referater

Publikasjoner

Listéra

  Norsk Botanisk
Forening

Plantefotoarkivet

Artsdatabanken

Den virtuelle
floraen

Norsk rødliste for arter 2015

Rødliste for karplanter i Telemark

Kristins flora

Janatur  

Sabima

Nordiske planter

 

Forum for natur og friluftsliv Telemark

Leie hytte på Venabygdsfjellet?
 Norsk Botanisk Forening Telemarksavdelingen
adresse:
PB 25 Stridsklev,
            3904 Porsgrunn
e-post:  
Åse J. Halvorsen  
mer..

Videreføringen av Floraatlas for Telemark
 i Artsobservasjoner
mer..

Ballastplante bedet
og
Her Hos Oss bedet
på Mule Varde
mer..

Møte- og turreferater
mer..

Botanikkdagene
24.- 28. juli 2013
Referat

mer..

Villblomstenes dag
18. juni 2017
mer..

Sommerekskursjon
2017 innbydelse
mer..

Årsmøte 2017
innkalling
med vedlegg

mer..

Jubileumsfest
på Vindfjelltunet
Referat

 

  Villblomen
Facebook side
for TBF

mer..

 Transkribering
dugnadsportalen
mer..


Søstermarihånd
Dactylorhiza sambucina
Telemarks fylkesplante
Foto: Øyvind Skauli
mer..

 

Referat fra 
Årsmøtene
2005 - 2017
mer..

Årsmeldinger
for TBF
2003 - 2016
mer..

 

Oppdatert 03.10.2017

 

webmaster
Norman Hagen
nohag@online.no