Firmapost at miclis.no
Tlf: 61246560
Faks: 61246561

Miclis

Miclis er et selskap som i hovedsak arbeider med utvikling og opprettholdelse av edb-systemer for miljørettet helsevern, mat- og miljølaboratorier og for medisinske laboratorier.


Applikasjonsutvikling.

Miclis programvare utvikles i nært samarbeid med brukere innen aktuelle fagområder. Vi tilpasser systemet brukerens behov og ikke slik at brukeren må tilpasse seg systemet. Databaser lages slik at de på best mulig måte avspeiler det virksomheten arbeider med. Systemer lages fra grunnen av med stor vekt på gode skjermbilder og hensiktsmessig rapportering. Aktive brukergrupper bidrar til å holde programvaren oppdatert med stadige forbedringer.Nyheter

Miclis MLx laboratoriesystem er et moderne laboratoriesystem som er spesielt designet for å ivareta kompleksiteten i mikrobiologiske sykehuslaboratorier med bakteriologi, serologi og virologi. Systemet kan også tilpasses biokjemi. Miclis MLx versjon 5.x bygger på tidligere versjoner med et effektivt brukergrensesnitt.  Miclis MLx følger KITH XML standard for rekvisisjon og svar, og sender også med PDF versjon av svar slik det er godkjent i laboratoriet. Systemet har grensesnitt mot alle aktuelle instrumenter. Det har web-grensesnitt for EPJ slik at rekvirenter kan se status på prøver under arbeid og se på historikken for en gitt pasient. MLx leveres med en egen statistikkpakke og kan eksportere data til WHONET og EARSS. Det er også utviklet web-service for oppdateringer fra Norsk Helsenetts felles rekvirentregister FRESH. For brukere av tidligere versjoner er hele historikken overført til ny SQL database. Les mer

Miclis MBA3X fagdataprogram for Miljørettet helsevern har fått utvidet funksjonalitet. Les merEkstra service

  • Miclis leverer teknisk utstyr som PCer, nettverk og skrivere. Til laboratorier leveres spesielt etikettskrivere og etiketter. Vanlige adresselapper til Dymo og avtagbare laboratorieetiketter til Zebra skrivere.
  • Miclis drifter også e-post og web-servere for sine kunder. Tjeneste brukes bl.a til distribusjon av laboratoriesvar på FTP og WEB.