Telemark Botaniske Forening

 

Styret

Tillitsvalgte
i TBF

Innmelding

 Møteprogram
2021-2022

kommer til høsten

 Turprogram
TBF 2021

   Turprogram Larvik 2021

   

Ekskursjons-
referater

Publikasjoner

Listéra

  Norsk Botanisk
Forening

Plantefotoarkivet

Artsdatabanken

Den virtuelle
floraen

Norsk rødliste for arter 2015

Rødliste for karplanter i Telemark

Kristins flora

Janatur

Sabima

Nordiske planter

  

Grenland
friluftsråd


 Forum for natur og friluftsliv Telemark 

Leie hytte på Venabygdsfjellet
Norsk Botanisk Forening Telemarksavdelingen
adresse:
PB 25 Stridsklev,
            3904 Porsgrunn
e-post:  
Åse J. Halvorsen  
mer..

Videreføringen av Floraatlas for Telemark
 i Artsobservasjoner
mer..

Ballastplante bedet
og
Her Hos Oss bedet
på Mule Varde
mer..

Møte- og turreferater
mer..

Botanikkdagene
24.- 28. juli 2013
Referat

mer..

Villblomstenes dag
20. juni 2021
mer...

Sommerekskursjon
2021 innbydelse
kommer

Jubileumsfest
på Vindfjelltunet
Referat

  Villblomen
Facebook side
for TBF

mer..

 Transkribering
dugnadsportalen
mer..

Film om
Jomfruland
nasjonalpark
mer..


Søstermarihånd
Dactylorhiza sambucina
Telemarks fylkesplante
Foto: Øyvind Skauli
mer..

 

Referat fra 
Årsmøtene
2005 - 2021
mer..

Årsmeldinger
for TBF
2003 - 2020
mer..

 

webmaster
Norman Hagen
nohagmobil@gmail.com

Oppdatert 09.06.2021