Fra DNT Årbok 1928.

En gang å få gjort en riktig lang dagsmarsj på ski, en ordentlig
slitetur, så en vilde føle «sig riktig «mjuk i knea», hadde lenge stått for
meg som en såre ettertraktelsesverdig opplevelse.
En 11—12 mil i ett kjør måtte være nok til å bli som en vaskefille.