Telemark Botaniske Forening

  

Førstesiden

 Forrige side

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forrige side

 Toppen

 


Listéra 2005

Marikåpe. Ill. fra Grigson. The Englishman’s Flora

Valg dikt Bjørnstjerne Bjørnson
Fra Redaksjonen  
Vadderot Sigrid Nordskog
Lengst nord og lengst syd i Europa Bjørn Erik Halvorsen
Sett og hørt  
Plantefunn i Telemark 2000 Bjørn Erik Halvorsen
Plantefunn i Telemark 2001 Bjørn Erik Halvorsen
Møte- og turreferater 2004  

 

Bukkeblad (”Saltgras”). Akvarell av Sigrid Nordskog

Fra redaksjonen  
Norsk stølshistorie - noen botaniske bidrag Dagfinn Moe
Vadderota Phyteuma spicatum i Rauland og Tinn eller: I Oddvar Dalins fotspor Kåre Homble og Bjørn Erik Halvorsen
Alle gode ting er tre Elin Conradi
Slåtteenger i indre Telemark Ann Norderhaug
Revebjelle Digitalis purpurea i Seljord - flyktning eller varig floratilvekst? Arnfinn Skogen
Spredningen av ”Holmboes (1900) neofytter” på Helgøya fra 1863 til 2005 Anders Often, Asle Bruserud & Odd Stabbetorp
Listéra og mannen bak Per Sunding
Planter i Bibelen Gerd Mari Lye
Lusegras, eller: Før var alt så mye enklere Eli Fremstad
Hvorfor drar Tøyenbotanikerne til Makaronesia? Per Sunding
Ballastplanter på Sørlandet Per Arvid Åsen
Etno-botanikk og utvikling av bio-diversitet. Opplevelser fra Asia og Australia Kjell Einar Aadnevik
Forslag til nye, fremtidige oppgaver Børre Aas
Kransalgen Chara vulgaris L. i Telemarak og dens utbredelse i Norge Anders Langangen
Telemarksvegetasjonen i EU-perspektiv, sett gjennom FFH-direktivet Odd Vevle
Litt 1700-talls botanikk fra Telemark Even Woldstad Hanssen
Aursundløvetann (Tarxacum crocodes) funnet ved Bøvertjønnen i Lom Rolf Y. Berg
Saltgras Menyanthes trifoliata Sigrid Nordskog
Bilder fra TBF-turer i 1983-1985  
Bilder av nasjonalplante og fylkesplante  

Listéra 2- 2005
pdf fil - lav oppløsning - 4,0 MB - kopibeskyttet