Telemark Botaniske Forening

  

Førstesiden

 Forrige side

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Toppen

 


Listéra 1997

Kjempesoleie (Ranunculus lingua), Hof, Vestfold foto: Priscilla Hansen

Nå, dikt

Gunnar Bull Gundersen

Fra Redaksjonen

 

Botanisk odyssé i
myter, magi og litteratur

Harry Andersson

Ballastbedet på Mule Varde

Charlotte Bakke

Hvitsmyle og andre plantefunn langs Telemarkkysten, 1993, 1994 og 1996

Anders Often og
Tore Berg

Sommertanker

 

Kjempesoleie, Ranunculus lingua

Roger Halvorsen

Nye plantefunn i Telemark 1996

Roger Halvorsen

Sommertanker

 

 

Firblad (Paris quadrifolia) fra Pierandrea Mattiolis flora, Prag 1562

Fra Redaksjonen

 

Bridge, dikt

Olav Aukrust

Ut på tur

Narve Pedersen

Alphems arboretum i Floby

Thor A. Wiersdalen

Løvetann til glede og forargelse

May Berthelsen

Noen gamle plantenavn hos
Hans Jacob Wille (1786)

Roger Halvorsen

Myrflangre, Epipactis palustris

Thor A. Wiersdalen

Fjærgras, Stipa pennata

Thor A. Wiersdalen

Vinter, den døde årstiden?

Priscilla Hansen

Våradonis, Adonis vernalis

Thor A. Wiersdalen

Dvergminneblom, Myosotis stricta,
i Telemark

Jan Erik Eriksen

Florakriminalitet

Thor A. Wiersdalen

Nye plantefunn i Telemark 1996 (del 2)

Roger Halvorsen